Vandkunsten 8 - set i 1945 og 13. februar 2016

De to billeder af Vandkunsten 8 (i København) fra Mapillary nedenfor i slide-bar viseren, der er det ene billede fra 1945 og det andet er fra 13. februar 2016. 1945 billedet er fotograferet af M.Th. Christensen (Ophavsret - Nationalmuseet under Public Domain licens). Billedet fra 13. februar 2016 er fotograferet af Søren Johannessen.

Mapillary billede mashup af Søren Johannessen - 2016