København set gennem Danmarks Højdemodel

Se København og dele af Frederiksberg fysiske overflade gennem en højdemodel [GIS lingo - Digital Elevation Model (DEM)]. Fysisk overflade betyder her højden på bygninger, trætoppe, bakker, selve jordoverfalden osv. Kan du genkende bygninger, veje og parker ved at zoom ind/ud og rundt i byrummet? Danmarks Højdemodel (DHM) er en del af grunddatapakken som det offentlige frigiver 1. januar 2013 under en åben licens. NB : DHM er lavet i 2005-07, så nye bygninger og broer osv lavet efter den periode er selvfølgelig ikke med.

Kilde - Geodatastyrelsen - Geodatasæt : Danmarks Højdemodel (1,6 m grid) - Hill-shading lavet med QGIS softwaren af Søren Johannessen - 2012